Nico door KNSB geëerd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni memoreerden we dat Nico van Harskamp reeds 36 jaar gewaardeerd bestuurslid is. Reden voor de KNSB Gewest Zuid Holland, om hem te benoemen tot Lid van Waardering. Hier hoort de onderscheidingsspeld ‘De Bronzen Schaats’ bij. Nico, van harte!

Privacy protocol goedgekeurd!

Geachte sporters en vrijwilligers van IJsclub Otweg, Als bestuur willen u graag even kort bijpraten over ons privacy beleid. Onze vereniging gebruikt bijvoorbeeld verschillende middelen om geïnteresseerden te informeren over zaken die bij onze club spelen. De website, het clubblad, social media, informatieboekjes en het beleidsplan zijn voorbeelden van deze uitingen. Voor deze middelen gebruiken we natuurlijk…