Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter

Jeroen van der Vliet

Penningmeester

Aarnout de Bruijne penningmeester@ijsclubotweg.nl
IBAN Bankreknr. IJsclub Otweg: NL35RABO0309809568

Vice Voorzitter

Jaco de Lange

Lid

Pieter Westgeest

 

Beleidsplan

Ons beleidsplan geeft bondig aan waar wij als vereniging voor staan, wat wij doen en wat wij nog willen realiseren. Doelstellingen met betrekking tot leden, trainingsgroepen, begeleiding en scholing, maar ook over accomodatie, publiciteit, financieën en veiligheid zijn hoofdstukjes gewijd. Een beschrijving van nu en de komende jaren, hoe wij samen met onze vrijwilligers de vereniging springlevend willen houden! In 2010 presenteerden wij het 1e beleidsplan, in 2014 is er een update in het bestuur vastgesteld en in het voorjaar 2019 is het derde herziene beleidsplan gepresenteerd.

Download hieronder het Beleidsplan 2019-2023 in PDF format.

Beleidsplan

IJsclub Otweg is opgericht op 8 januari 1908 en heeft als doelstelling het…

100 jaar IJsclub Otweg

De IJsclub Otweg is opgericht op 8 januari 1908. De oprichting van de…

Ledenvergadering

Vind plaats op 16 mei 2024 in het clubhuis.

Onze sponsoren

Clubblad