Natuurijs 9 t/m 11 januari 2024

Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers en degene die in wat voor hoedanigheid haar of zijn steentje heeft bijdragen, bedanken voor de zo gewaardeerde inzet.
Door en met jullie hebben we deze drie ijsdagen weer tot een succes kunnen maken 🙏
Waar een ijsvereniging in een klein dorp als Boskoop een Nederlandse traditie in stand kan en mag houden en dat ijs zoveel vreugde, verbinding, sportiviteit en ontspanning, zowel bij jong als oud, kan/mag bezorgen; daar doen wij het allemaal voor!
We mogen dankbaar zijn, dat degene die ons zijn voorgegaan (zoals onze Ereleden) in de vereniging, de basis hebben gelegd voor waar we nu staan.
Er wordt gezegd dat we afgelopen woensdagavond het meest aantal bezoekers ooit hebben mogen begroeten en dat het aantal leden is gegroeid tot meer dan 2.000 personen, een ongekend succes!
Het doet ons deugd om het bestuur te mogen zijn met zo’n mooie groep mensen om ons heen.
We gaan alles even laten bezinken en evalueren en kijken uit naar een volgende activiteit op onze vereniging.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van der Vliet, voorzitter IJsclub Otweg

Onze sponsoren

Clubblad