Bestuur IJsclub Otweg per 8 mei 2019

Voorzitter:

Jeroen van der Vliet

Secretaris / secretariaat:

Thon Verbakel, Appelgaarde 65, 2771 PM Boskoop

Penningmeester: 

Pieter Westgeest penningmeester@ijsclubotweg.nl

IBAN Bankreknr. IJsclub Otweg: NL35RABO0309809568

 

Vice Voorzitter (en abonnementenadministratie):

Hans Vergeer, Reijerskoop 73, 2771 BE Boskoop

 

Leden:

Nico van Harskamp

Martin van Harskamp

 

Beleidsplan 2019-2023

Ons beleidsplan geeft bondig aan waar wij als vereniging voor staan, wat wij doen en wat wij nog willen realiseren. Doelstellingen met betrekking tot leden, trainingsgroepen, begeleiding en scholing, maar ook over accomodatie, publiciteit, financieën en veiligheid zijn hoofdstukjes gewijd. Een beschrijving van nu en de komende jaren, hoe wij samen met onze vrijwilligers de vereniging springlevend willen houden! In 2010 presenteerden wij het 1e beleidsplan, in 2014 is er een update in het bestuur vastgesteld en in het voorjaar 2019 is het derde herziene beleidsplan gepresenteerd.

Download hieronder het Beleidsplan 2019-2023 in PDF format. Reacties hierop zijn welkom via ‘contact’. Het beleidsplan is namelijk bedoeld als een levend, aanpasbaar document, mede op aangeven van onze leden.