Ereleden

Erelidmaatschap

1940: Dhr. D. de Bruijn
1941: Dhr. M. Bakhuijzen
1950: Dhr. N. van der Voort
1968: Dhr. M. Slootjes
2001: Dhr. C. Hoogendoorn
2011: Dhr. J.C. Schoorel (posthuum)
2015: Dhr. A.J. Snabel
2022: Dhr. N. van Harskamp
2023: Dhr. H. Vergeer

Lid van Verdienste

2008: Dhr. D.H. Bouthoorn
2008: Dhr. B. Kempkes
2008: Mw. J. Verbey

Lid van Waardering (Gewest Zuid Holland KNSB – bronzen speld)

2018: Dhr. N. van Harskamp
2022: Mw. K. van der Velde

22 november 2014: Nico van Harskamp ontvangt namens IJsclub Otweg de Zilveren
Schaats van de KNSB Gewest Zuid Holland. Deze wisseltrofee is bedoeld voor die instantie, vereniging of gemeente, die een bijzondere inspanning voor het schaatsen heeft gedaan, In 2014 krijgt onze IJsclub deze mooie erkenning, wegens de realisatie van onze nieuwe accommodatie, na jarenlange ‘strijd’ met gemeente, buurtbewoners en de inzet van al haar vrijwilligers.

24 april 2015: Ton Snabel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Voor al zijn inzet voor het CDA, het waterschap, maar vooral IJsclub Otweg, werd Ton Snabel deze dag gedecoreerd. De realisatie van de combibaan, het overdragen van de voorzittershamer en deze onderscheiding, het maakt het plaatje compleet. Gelukkig blijft Ton ‘gewoon’ actief als vrijwilliger bij onze IJsclub!

27 april 2012: Nico van Harskamp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Nico zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor onze club op meerdere terreinen. Wij vinden het dan ook heel mooi dat Nico hiervoor gedecoreerd is, gefeliciteerd Nico.

Onze sponsoren

Clubblad